Chuyên gia – Lê Thị Diệp Hồng

0
165

Chuyên gia ngân hàng – Lê Thị Diệp Hồng

Hội sở MBS

Đại học Tài Chính – Ngân hàng 

Cảm nhận của chuyên gia về Talentbankers:

Là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, tôi rất ấn tượng về mô hình đào tạo của Talentbankers. Mô hình đào tạo này sẽ giúp các em phát triển tư duy và nâng cao kiến thức và kĩ năng của bản thân. Qua đó giúp các em tự tin hơn khi ứng tuyển trong ngân hàng.

Làm trước học sau:

Trước đây: Học trước rồi làm sau. Bây giờ: Làm trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn. TalentBankers cần cho các học viên làm nhiều hơn, làm trước khi học.

Biết thì hãy hỏi-Tự học trước

Trước đây: Không biết thì hỏi giảng viên, không biết thì đi học. Bây giờ: Biết thì hãy hỏi; tự học trước, biết 78-80-90% rồi thì mới hỏi giảng viên. Học rồi mới đi học.

Học cái không có trong sách

Trước đây: Học sách giáo khoa, cái đã có trước đây hàng chục, hàng trăm năm. Bây giờ: Học cái chưa có trong sách giáo khoa.

Why?

Trước đây học What, học How là quan trọng. Bây giờ học Why là quan trọng. Biết tại sao thì mới dám thay đổi.

Giảng viên là huấn luyện viên

Trước đây: Giáo viên là thầy. Bây giờ: Giảng viên là huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì trò làm là chính. Mô hình huấn luyện viên của TalentBankers thì trò bao giờ cũng giỏi hơn thầy. Mô hình thầy thì trò bao giờ cũng kém hơn thầy. .

Làm khác biệt

Trước đây: Cạnh tranh là làm giống người khác và làm tốt hơn. Bây giờ: Cạnh tranh là khác biệt, là làm khác người khác.

Đa ngành-Đa vị trí

Trước đây: Học sâu các chuyên sâu về ngành, vị trí. Bây giờ: Cần học đa ngành, đa vị trí. Cơ hội nằm ở liên kết các ngành, các tri thức khác nhau.

Học tìm ra vấn đề

Trước đây: Học cách giải quyết vấn đề là chính. Bây giờ: Cần học cách tìm ra vấn đề là quan trọng nhất. Có việc rồi thì mới có các cái khác. Học cách tìm ra việc.

Học để tìm cái chưa ai làm

Trước đây: Học để làm cái đã học, cái mọi người đã làm. Bây giờ: Học để làm cái chưa ai làm; tức là sáng tạo.

Là một chuyên gia tôi nhận thấy mô hình đào tạo này rất phù hợp phát triển kĩ năng của các em học viên. Chúc các em định hướng được nghề nghiệp, phát triển bản thân và