fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Chương trình đào tạo luyện thi công chức Hải quan giúp bạn nâng cao xác suất trúng tuyển lên đến 90% trong kỳ thi tuyển dụng công chức. Chương trình đào tạo được xây dựng bởi những chuyên gia đầu ngành về kế toán, kiểm toán và hải quan sẽ mang đến cho bạn:

  Tăng cơ hội và xác suất trúng tuyển trở thành công chức Hải quan: Định kỳ 2 năm một lần, Tổng cục Hải quan tuyển dụng công chức trên phạm vi cả nước, . nếu bạn thi trượt thì bạn phải đợi thêm 2 năm để tham gia kỳ thi tiếp theo. Như vậy, thí sinh phải cạnh tranh với nhau để trúng tuyển. Do đó, việc tham gia một lớp luyện thi công chức Hải quan giúp bạn có cơ hội vượt lên và trúng tuyển.

  Công việc ổn định và triển vọng phát triển trong tương lai: Khi trúng tuyển và trở thành công chức Hải quan, bạn sẽ có công việc ổn định và triển vọng phát triển trong lương lai. Chương trình giúp bạn được đào tạo bài bản và trúng tuyển kỳ thi. Do vậy, bạn sẽ trở thành hạt giống đỏ, là lớp công chức nguồn kế cận cho các vị trí quản lý.

  Chế độ phúc lợi tốt: Hiện nay, mức lương của cơ quan Hải quan gấp 2 lần (x 2) so với mức lượng của công chức thuộc ngành ngang (công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố). Ngoài ra, còn nhiều chế độ phụ cấp; cơ hội được cử đi học nghiệp vụ trong nước và nước ngoài; chế độ nghỉ ngơi, thai sản và du lịch hàng năm.

  CÔNG CHỨC NGÀNH HẢI QUAN

  Để ứng tuyển vào Công chức Hải quan, ứng viên dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

  Đối với thí sinh dự tuyển hiện đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng, khi nộp hồ sơ tuyển dụng có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp và chờ cấp bằng của cơ sở đào tạo và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày phỏng vấn (Vòng 2). Trường hợp trước ngày phỏng vấn (Vòng 2), thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp sẽ không được tham dự kì tuyển dụng.

  Thí sinh dự tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phù hợp theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp tên chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có bao gồm tên chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển thì được xem xét để tham gia xét tuyển, ví dụ:

  Chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự tuyển Chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng hoặc bảng điểm
  “Kế toán” “Kế toán doanh nghiệp” hoặc “Kế toán –  Kiểm toán”
  “Báo chí” “Báo chí, truyền thông” hoặc “Báo chí, tuyên truyền”

  ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Để ứng tuyển vào Công chức Hải quan, ứng viên dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

  Vị trí Kế toán viên

  Chuyên ngành yêu cầu:

  Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán.

  Trình độ tiếng Anh, tin học:

  – Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  – Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  Yêu cầu khác:

  Bên cạnh tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn, tiếng Anh và tin học; mỗi vị trí tuyển dụng cần phải đáp ứng một số yêu cầu khác về số năm kinh nghiệm công tác, các chứng chỉ hành nghề, sản phẩm công việc và cam kết thời gian làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc tại mỗi đơn vị.

  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Thí sinh tham gia thi tuyển Công chức Hải quan được thực hiện theo hai vòng thi:

  VÒNG 1

  • Hình thức thi: Phỏng vấn
  • Thời gian thi: 30 phút
  • Nội dung thi: Tiếng Anh và tin học

  NỘI DUNG THI

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  Trong đó riêng đối với điều kiện dự tuyển về trình độ tiếng Anh, tin học:

  • Đối với thí sinh dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ tiếng Anh, tin học theo yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng thì không phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tin học.
  • Đối với thí sinh dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ tiếng Anh, tin học theo yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng thì thực hiện phỏng vấn đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tin học.

  HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  Phỏng vấn 30 phút tin học, tiếng Anh ở trình độ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm dự tuyển (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  Đối với môn Tin học: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên được công nhận đạt yêu cầu về trình độ tin học

  Đối với môn tiếng Anh: cách tính điểm thi và quy đổi điểm thi môn tiếng Anh thực hiện theo Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  Thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh và tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển để được tham gia Vòng 2 (phỏng vấn).

  VÒNG 2

  • Hình thức thi: Phỏng vấn
  • Thời gian thi: 30 phút cho một thí sinh (thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn)
  • Nội dung thi: Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành
  • Thang điểm: 100 điểm (không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn).

  1. KIẾN THỨC CHUNG

  Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

  Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước

  • Hiến pháp năm 2013.
  • Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13.
  • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
  • Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Viên chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước

  • Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
  • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
  • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  • Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
  • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

  Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan

  • Luật Hải quan số 54/2014/QH13;
  • Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
  • Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ- Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan (sử dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các chức danh thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Cục Tài vụ – quản trị);
  • Quyết định số 2113/QĐ-BTC ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan (sử dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các chức danh thuộc Báo Hải quan);

  2. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

  Kiến thức chuyên ngành, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của thí sinh dự tuyển viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể như sau:

  Đối với chức danh Kế toán viên:

  Kiến thức về pháp luật kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán; hình thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước; có kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử và một số kiến thức tại các văn bản sau:

  • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
  • Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
  • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;
  • Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước;
  • Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
  • Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

  XÁC ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
  • Có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
  • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

  2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

  3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN CỦA TALENTBANKERS?

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Hải quan. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi phỏng vấn trên Elearning LMS

  Kinh nghiệm chuyên sâu

  Đồng hành tư vấn, hướng dẫn hồ sơ và đào tạo Luyện thi Công chức cho hàng ngàn học viên

  Chuyên gia ngành Hải quan

  Nắm giữ học hàm học vị cao, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong bộ máy nhà nước, cơ quan Hải quan

  Tài liệu đào tạo chuẩn ngành Hải quan

  Được xây dựng bám sát Đề cương ôn tập chính thống của Tổng cục Hải quan và đề thi thực tế các năm

  10.000+ học viên trúng tuyển

  Thành công ứng tuyển, đã và đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

  1.000+ ngân hàng đề thi

  Học viên được thực hành thi phỏng vấn tất cả các vòng thi trên hệ thống LMS của TalentBankers

  Cam kết đồng hành

  TalentBankers đồng hành cùng học viên từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cho đến khi học viên được tiếp nhận chính thức

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP

  • Bạn lo lắng bản thân là sinh viên mới ra trường, kiến thức chưa vững, mối quan hệ không có hoặc không nhiều?
  • Bạn chưa từng tham gia một kỳ thi công chức nói chung và công chức Hải quan nói riêng nào?
  • Chuyên môn Hải quan và các môn liên quan không phải là thế mạnh của bạn?
  • Bạn chưa biết cách ôn tập trọng tâm trong một đề cương có quá nhiều nội dung?
  • Bạn cảm thấy khó khăn khi phải học các môn học liên quan đến Thông tư, Nghị định - Luật một cách khô khan?

  ỨNG VIÊN TRÁI NGÀNH

  • Bạn lo lắng khi bị hổng kiến thức cơ bản, khó khăn trong việc học các kiến thức liên quan đến Luật. Bạn chưa từng thi Tổng cục Hải quan hoặc đã từng thi nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn?
  • Bạn lo ngại khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, học đúng chuyên ngành hoặc "có mối quan hệ"?
  • Bạn không tự tin vào khả năng tự học khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng để đi thi?
  • Bạn cần người hỗ trợ hệ thống hoá kiến thức và hướng dẫn bạn học 1 cách NHANH, HIỆU QUẢ nhất đặc biệt, TRÚNG TỦ?

  ƯNG VIÊN CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC

  • Bạn không có nhiều thời gian ôn tập, chạy đua kiến thức cơ bản với sinh viên mới ra trường?
  • Bạn bị hấp dẫn bởi cơ hội nghề nghiệp tại Tổng cục Hải quan với mức thu nhập hấp dẫn và sự ổn định trong công việc?
  • Bạn bận rộn không thể tự học với khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng?
  • Bạn muốn nộp hồ sơ nhưng không có các chứng chỉ phụ như tiếng Anh, tin học?

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Hải quan. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi phỏng vấn trên Elearning LMS

  Nắm rõ kiến thức nền tảng

  Học viên được trau dồi được kiến thức chung nền tảng của Công chức nhà nước

  Nắm rõ kiến thức ngoại ngữ

  Học viên trau dồi kiến thức tiếng Anh để đáp ứng tốt cho nghề Hải quan

  Nắm rõ kiến thức tin học

  Học viên tích luỹ kiến thức và kỹ năng tin học phục vụ công việc của Công chức Hải quan

  Nắm rõ kiến thức nghiệp vụ

  Học viên xây dựng được hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp với kỹ năng thuyết trình tự tin và hiệu quả;

  Thực chiến thi phỏng vấn

  Học viên thực hành, va vấp các câu hỏi phỏng vấn thực tế để dễ dàng trả lời các câu hỏi của Hội đồng phỏng vấn.

  Tự tin và chuyên nghiệp

  Học viên được rèn luyện và thực hành qua các nghiệp vụ và kỹ năng, từ đó giúp học viên có tâm lý vững vàng, tự tin và chuyên nghiệp

  VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Hải quan. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi phỏng vấn trên Elearning LMS

  KẾ TOÁN VIÊN BÁO HẢI QUAN

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾ TOÁN VIÊN BAN QUẢN LÝ

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾ TOÁN VIÊN HẢI QUAN

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Phát triển toàn diện

  Trang bị kiến thức nền tảng, kiến thức ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Hải quan.

  Xây dựng lộ trình công danh

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên hiểu rõ lộ trình ứng tuyển và công danh của Công chức Hải quan

  Thi đỗ công chức thuế

  Sau khi kết thúc, học viên tự tin thi đỗ vào vị trí nghiệp vụ Công chức Hải quan

  LỘ TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  01
  PHỎNG VẤN KIẾN THỨC TIẾNG ANH
  02
  PHỎNG VẤN KIẾN THỨC TIN HỌC
  03
  PHỎNG VẤN KIẾN THỨC CHUNG
  04
  PHỎNG VẤN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

  KHUNG NỘI DUNG LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor
  1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor
  1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor
  1.3 Giáo trình học viên E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  4 TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  4.1 Thể chế chính trị; hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước E-learning & Mentor
  4.2 Quốc hội; nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.3 Ủy ban thường vụ Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.4 Chính phủ; Thủ tướng chính phủ; E-learning & Mentor
  4.5 Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ E-learning & Mentor
  5 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC E-learning & Mentor
  5.1 Phân biệt cán bộ và công chức; E-learning & Mentor
  5.2 Nguyên tắc trong thi hành công vụ; E-learning & Mentor
  5.3 Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; E-learning & Mentor
  5.4 Những việc cán bộ, công chức không được làm; E-learning & Mentor
  5.5 Cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện; E-learning & Mentor
  6 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ  E-learning & Mentor
  6.1 Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.3 Các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.4 Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ. E-learning & Mentor
  7 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT E-learning & Mentor
  7.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; E-learning & Mentor
  7.2 Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.3 Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.4 Ban hành VPQPPL của Quốc hội E-learning & Mentor
  7.5 Ban hành VPQPPL của Chính phủ E-learning & Mentor
  7.6 Giải đề thi trắc nghiệm Luật ban hành văn bản QPPL. E-learning & Mentor
  8 LUẬT HẢI QUAN E-learning & Mentor
  8.1 Quy định chung E-learning & Mentor
  8.2 Nhiệm vụ, tổ chức của Hải quan E-learning & Mentor
  8.3 Thủ tục Hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan E-learning & Mentor
  8.4 Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu E-learning & Mentor
  8.5 Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới E-learning & Mentor
  8.6 Thông tin Hải quan và thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu E-learning & Mentor
  8.7 Quản lý nhà nước về Hải quan E-learning & Mentor
  9 LUẬT QUẢNG CÁO E-learning & Mentor
  9.1 Những quy định chung E-learning & Mentor
  9.2 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo E-learning & Mentor
  9.3 Hoạt động quảng cáo E-learning & Mentor
  9.4 Quảng cáo có yếu tố nước ngoài E-learning & Mentor
  10 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  10.1 Quy định chung E-learning & Mentor
  10.2 Tổ chức của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  10.3 Hoạt động của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  10.4 Tài chính, kế toán của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  10.5 Thanh tra, giám sát ngân hàng E-learning & Mentor
  10.6 Kiểm toán nội bộ E-learning & Mentor
  11 LUẬT KẾ TOÁN  E-learning & Mentor
  11.1 Quy định chung; E-learning & Mentor
  11.2 Nội dung công tác kế toán; E-learning & Mentor
  11.3 Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; E-learning & Mentor
  11.4 Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; E-learning & Mentor
  11.5 Quản lý nhà nước về kế toán; E-learning & Mentor
  12 LUẬT DOANH NGHIỆP E-learning & Mentor
  12.1 Những quy định chung E-learning & Mentor
  12.2 Thành lập doanh nghiệp E-learning & Mentor
  12.3 Công ty trách nhiệm hữu hạn E-learning & Mentor
  12.4 Doanh nghiệp nhà nước E-learning & Mentor
  12.5 Công ty cổ phần E-learning & Mentor
  12.6 Công ty hợp danh E-learning & Mentor
  12.7 Doanh nghiệp tư nhân E-learning & Mentor
  12.8 Nhóm công ty E-learning & Mentor
  12.9 Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp E-learning & Mentor
  13 TIẾNG ANH ÔN THI HẢI QUAN
  Hệ thống toàn bộ kiến thức tiếng Anh tương ứng với trình độ A2/B1 theo yêu cầu thi tuyển, phân chia theo các nội dung học tập và luyện giải đề thi thực tế.
  E-learning & Mentor
  13.1 Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản; E-learning & Mentor
  13.2 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu. E-learning & Mentor
  13.3 Bài tập đọc hiểu và trả lời câu hỏi. E-learning & Mentor
  13.4 Bài tập viết lại câu hoàn chỉnh. E-learning & Mentor
  14 TỔNG ÔN, TÓM LƯỢC VÀ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 02 VÒNG THI E-learning & Mentor
  14.1 Tổng hợp các kiến thức trọng tâm thường gặp trong đề thi Hải quan E-learning & Mentor
  14.2 Giải đáp trực tiếp đề thi công chức Hải quan mới nhất E-learning & Mentor
  14.3 Hệ thống hoá câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng theo đề thi thật E-learning & Mentor
  14.4 Chia sẻ tip làm bài và tránh bẫy trong đề thi E-learning & Mentor
  14.5 Học tập không giới hạn, liên tục Tổng ôn tập kiến thức Hệ thống câu hỏi, bài tập đến sát thời điểm thi E-learning & Mentor
  15 THỰC HÀNH BẰNG KỲ THI MÔ PHỎNG THEO FORMAT THI THẬT  E-learning & Mentor
  15.1 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Kiến thức chung trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Hải quan E-learning & Mentor
  15.2 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Tiếng Anh trên hệ thống Elearning LMS
  của TalentBankers đề thi thực tế của Hải quan
  E-learning & Mentor
  15.3 Học viên sẽ được tham gia vòng 2 Kiến thức nghiệp vụ trực tiếp trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Hải quan E-learning & Mentor
  16 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
  17 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
  18 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others
  19 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor
  TỔNG KẾT

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN LUYỆN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

  Review và định hướng lại bản thân

  Củng cố lại kiến thức nền tảng

  Củng cố lại kiến thức ngoại ngữ

  Tích lũy nghiệp vụ chuyên sâu

  Rèn luyện kỹ năng thi tuyển 02 vòng

  Thành thạo giải ngân hàng đề thi

  HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

  Học phí: 5.000.000 VND

  Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm

  • Số tài khoản: 02466622885  tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

  Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616   Zalo: 0977170616

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  TalentBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của TalentBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA