fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG - FONT OFFICE

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Giao dịch viên Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những giao dịch viên của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành chuyên viên khách hàng cá nhân, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng trong quá trình đào tạo.

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Khách hàng ưu tiên, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên của Ngân hàng trong quá trình đào tạo. 

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng trong quá trình đào tạo. 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG - BACK OFFICE

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Thẩm đinh/Tái thẩm định, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Thẩm định của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Giám sát tín dụng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Giám sát tín dụng của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Xử lý nợ, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Xử lý nợ của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Phát triển sản phẩm, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Phát triển sản phẩm của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Digital Banking, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Digital Banking của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Thúc đẩy bán, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Thúc đẩy bán của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Kế toán ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Kế toán của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Ngoại hối, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Ngoại hối của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Nguồn vốn, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Nguồn vốn của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Tuyển dụng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Tuyển dụng của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên có định hướng trở thành Chuyên viên Đào tạo, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành Chuyên viên Đào tạo của Ngân hàng trong quá trình đào tạo

  Chương trình Mentor Bankers – Gia sư ngân hàng là chương trình đào tạo 1 – 1 được triển khai đáp ứng cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của từng học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Chương trình Financial Specialist giúp học viên trang bị kiến thức chuyên môn tài chính doanh nghiệp theo các Case study thực tế và rèn luyện tác phong chuyên nghiệp. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn.

  Chương trình Project Finance Specialist giúp học viên trang bị đầy đủ các kiến thức thông qua các bài tập thực hành, case study…từ đó Học viên dễ dàng hình dung được công việc thực tế và bắt nhịp công việc một cách nhanh chóng sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

  Chương trình Financial Analyst được cải tiến theo quy chuẩn chung, nội dung giảng dạy đề cao tính ứng dụng thực tiễn… giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội được trải nghiệm, làm quen; sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính.

  Chương trình Financial Reporting giúp học viên đọc hiểu báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính phù hợp với quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc tài chính nhằm sử dụng báo cáo tài chính để đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn.

  Chương trình Mentor Bankers – Gia sư ngân hàng là chương trình đào tạo 1 – 1 được triển khai đáp ứng cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của từng học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

  Chương trình đào tạo Basic Accounting – Kế toán căn bản được thiết kế dành cho người mới bắt đầu hoặc muốn trau dồi thêm kiến thức, và giúp bạn có một lộ trình học bài bản từ đó hiểu và nắm bắt được các kiến thức từ cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán. Học viên sẽ tự tin khi bắt đầu nghề nghiệp, hoặc sẽ tự tin khi đánh giá hoạt động của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

  Chương trình đào tạo ngắn hạn General Accounting – Kế toán Tổng hợp giúp học viên có một lộ trình học bài bản trên cơ sở bộ chứng từ thực tế từ đó hiểu và nắm bắt được các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm MISA, và được chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm làm việc thực tế từ các chuyên gia trong ngành Kế toán – Thuế.

  Chương trình đào tạo ngắn hạn Tax Accounting – Kế toán Thuế giúp học viên nắm được kiến thức về các sắc thuế và luật thuế theo quy định hiện hành, áp dụng thành thạo các thông tư nghị định một cách linh hoạt; được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm HTKK, và được chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm làm việc thực tế từ các chuyên gia trong ngành Kế toán – Thuế. 

  Chương trình đào tạo ngắn hạn Administrative Accounting – Kế toán Hành chính sự nghiệp giúp học viên có một lộ trình học bài bản từ đó hiểu và nắm bắt được các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp và được chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm làm việc thực tế từ các chuyên gia trong ngành Kế toán – Thuế.

  Chương trình Mentor Accounting – Gia sư kế toán là chương trình đào tạo 1 – 1 được triển khai đáp ứng cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của từng học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

  TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG

  Viện đào tạo ngân hàng Talentbankers

  Chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng

  0
  Chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng giúp học viên xây dựng được nền tảng và kỹ năng vững chắc, có khả năng làm việc, giải quyết vấn đề,..
  Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ ngân hàng 2023

  Tuyển sinh lớp Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng TB137

  0
  Talentbankers tiếp tục tuyển sinh cho lớp Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng TB137 nhằm hỗ trợ các ứng viên ứng tuyển ngân hàng trên phạm vi toàn quốc.
  ib72

  Talentbankers Tuyển sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng quý...

  0
  ️ Có hơn 10 năm đào tạo trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Luôn thể hiện vai trò tiên phong và dẫn dắt sự...