fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CỦA TALENTBANKERS

  LÀM TRƯỚC - HỌC SAU

  Trước đây: Học trước rồi làm sau. Bây giờ: Làm trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn. TalentBankers cần cho các học viên làm nhiều hơn, làm trước khi học.

  BIẾT THÌ HÃY HỎI - TỰ HỌC TRƯỚC

  Trước đây: Không biết thì hỏi giảng viên, không biết thì đi học. Bây giờ: Biết thì hãy hỏi; tự học trước, biết 78-80-90% rồi thì mới hỏi giảng viên. Học rồi mới đi học.

  HỌC CÁI KHÔNG CÓ TRONG SÁCH

  Trước đây: Học sách giáo khoa, cái đã có trước đây hàng chục, hàng trăm năm. Bây giờ: Học cái chưa có trong sách giáo khoa.

  WHY?

  Trước đây học What, học How là quan trọng. Bây giờ học Why là quan trọng. Biết tại sao thì mới dám thay đổi.

  GIẢNG VIÊN LÀ HUẤN LUYỆN VIÊN

  Trước đây: Giáo viên là thầy. Bây giờ: Giảng viên là huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì trò làm là chính. Mô hình huấn luyện viên của TalentBankers thì trò bao giờ cũng giỏi hơn thầy. Mô hình thầy thì trò bao giờ cũng kém hơn thầy. .

  LÀM KHÁC BIỆT

  Trước đây: Cạnh tranh là làm giống người khác và làm tốt hơn. Bây giờ: Cạnh tranh là khác biệt, là làm khác người khác.

  HỌC ĐA NGÀNH - ĐA VỊ TRÍ

  Trước đây: Học sâu các chuyên sâu về ngành, vị trí. Bây giờ: Cần học đa ngành, đa vị trí. Cơ hội nằm ở liên kết các ngành, các tri thức khác nhau.

  HỌC TÌM RA VẤN ĐỀ

  Trước đây: Học cách giải quyết vấn đề là chính. Bây giờ: Cần học cách tìm ra vấn đề là quan trọng nhất. Có việc rồi thì mới có các cái khác. Học cách tìm ra việc.

  HỌC ĐỂ TÌM CÁI CHƯA AI LÀM

  Trước đây: Học để làm cái đã học, cái mọi người đã làm. Bây giờ: Học để làm cái chưa ai làm; tức là sáng tạo.

  HỌC ĐỂ ĐỘT PHÁ

  Trước đây: Học sự tiệm cận, học sự tiến hoá, tốt lên từng ngày. Bây giờ: Học để đột phá, cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo ra những đột phá, cái mới thay thế cái cũ. Để phá huỷ thay vì tiến hoá.

  CRITICAL THINKING

  Trước đây: Nghe theo là quan trọng, học thuộc là quan trọng. Bây giờ: Tư duy phản biện là quan trọng.

  CÁC CHUYÊN GIA GIÁM ĐỐC SẼ DẠY

  Trước đây: Thầy dạy 100%. Bây giờ: Những người không phải thầy chuyên nghiệp, thí dụ như giám đốc, chuyên gia sẽ dạy 100%.

  THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO - MỨC LƯƠNG HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

  Thước đo chất lượng đào tạo là mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp. Đi học là một khoản đầu tư của người học, học viên hoàn vốn bằng lương nhận được khi đi làm, nếu lương nhận được cao học viên sẽ sẵn sàng chi trả cao để học chương trình đó.

  GIẢNG VIÊN - NHÀ QUẢN LÝ

  Giảng viên giỏi phải là giỏi, là người giỏi, Là người dậy giỏi. Nếu cứ theo cách này thì không chỉ TalentBankers mà cả các viện đào tạo của nước ngoài cũng rất thiếu giảng viên giỏi. Nếu nay ta định nghĩa giảng viên là người giao việc cho học viên làm, và đo lường kết quả, rồi nhận xét thì nghề giảng viên đã dễ tìm người hơn rất nhiều rồi.

  GIẢNG VIÊN - CÓ CHUYÊN MÔN VÀ ĐAM MÊ DẠY HỌC

  Trước đây: Chúng ta tìm giảng viên trong số những người giảng viên, thì cơ hội tìm được người không lớn. Bây giờ chúng ta tìm giảng viên trong số tất cả mọi người có chuyên môn mà TalentBankers cần và có đam mê dạy học thì cơ hội đã lớn hơn gấp niều lần. Trươc đây TalentBankers tìm người trong số 90 triệu người Việt Nam, bây giờ TalentBankers tìm người TalentBankers cần trong số 7 tỷ người trên thế giới thì dễ hơn rất nhiều.

  PHƯƠNG PHÁP CỦA TALENTBANKERS

  Quy trình triển khai một chương trình đào tạo điển hình của TalentBankers

  01
  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO
  02
  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
  03
  THIẾT KẾ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
  04
  ONBOARD HỘI NHẬP
  05
  ELEARNING KIẾN THỨC NỀN TẢNG
  06
  KỸ NĂNG VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN
  07
  TRAINING ON JOB
  08
  WORKSHOP NGHIỆP VỤ
  09
  ACTION PLAN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
  10
  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP
  11
  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG
  12
  HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07

  TRƯỚC ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Chuyên gia Phát triển năng lực của TalentBankers xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ "TRAINING ON JOB"

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  ELEARNING KIẾN THỨC NỀN TẢNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HOÀN THIỆN TỪNG HỌC PHẦN TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING

  GIẢI ĐÁP TỪ MENTOR VỚI TỪNG NỘI DUNG CẦN HỖ TRỢ

  THỰC HIỆN ACTION PLAN VÀ TEST ĐẦU RA TỪNG HỌC PHẦN

  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  Học việc hoàn thành các học phần workshop kỹ năng và workshop hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của Mentor, học viện hoàn tập bài tập dự án tổng hợp TalentBankers.

  WORKSHOP KỸ NĂNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  HOÀN THÀNH BÀI TẬP DỰ ÁN TALENT BANKERS

  "TRAINING ON JOB" TẠI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

  Bộ phận Bankwork – Đầu mối hỗ trợ thực tập và tuyển dụng của TalentBankers sẽ hoàn thiện tủ tục tiếp nhận thực tập và giới thiệu học viên về các TCTC – Ngân hàng theo vị trí chức danh và địa điểm phù hợp. Học viên hoàn thành giai đoạn “Training on job” cùng với sự đồng hành của Mentor trong suốt quá trình.

  TIẾP NHẬN THỰC TẬP THEO VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO

  HOÀN THÀNH THỰC TẬP DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN THEO CHỨC DANH THỰC TẬP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình đào tạo, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  Bankwork hỗ trợ tuyển dụng chính thức khi học viên đạt chứng chỉ.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  TalentBankers hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  Bankwork sẽ hỗ trợ xuyên suốt các nhu cầu về việc làm, thay đổi công việc hay lộ trình công danh của học viên TalentBankers.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU ĐÀO TẠO CỦA TALENTBANKERS

  TalentBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với việc đem đến cho học viên những chương trình học tốt nhất, huấn luyện hiệu quả nhất và hỗ trợ học viên nhiều nhất.

  HỆ THỐNG ELEARNING LMS CỦA TALENTBANKERS

  TalentBankers có hệ thống các chương trình đào tạo được cá nhân hóa theo từng học viên. Hệ thống giúp học viên kết nối và tương tác với Mentor mọi múc, mọi nơi trong quá trình học.

  TalentBankers sở hữu công nghệ đào tạo hiện đại, tối ưu hóa tiện ích và tương tác cho học viên. Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống Elearning LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ + SỔ TAY HỌC VIÊN HIỆN ĐẠI

  Nội dung bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning LMS được thiết kế hiện đại, hấp dẫn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các nội dung đào tạo.

  Hệ thống Case study thực tế phong phú đang dạng giúp học viên thực hành chuyên sâu và áp dụng vào công việc. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập được thiết kế đang dạng với nhiều dạng game, payroll, story… giúp học viên hứng khởi tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo.

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA TALENTBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia của TalentBankers là những lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp làm công tác nghiệp vụ tài chính – ngân hàng, tham gia công tác đào tạo với kinh nghiệm trên 10 năm.

  VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG