fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  NGHỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  FINANCIAL ANALYST (FA) LÀ GÌ?

  Financial analyst – Chuyên viên Phân tích tài chính là chương trình đào tạo và tuyển dụng quản trị tài chính. Chương trình đào tạo nhằm cung cấp nhân sự Phân tích tài chính cho các doanh nghiệp, tập đoàn. Thực hành phân tích tài chính, giúp học viên học viên đưa ra cảnh báo nguy cơ hoặc những dự báo đáng tin cậy trong tương lai của doanh nghiệp, dự án đầu tư. Học viên tính toán việc sử dụng đòn bẩy để kích thích, điều tiết hoạt động kinh doanh. Học viên thực hiện các báo cáo hỗ trợ đưa ra quyết định các khoản đầu tư.

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH FINANCIAL ANALYST - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Học viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc của Chuyên viên phân tích tài chính tại doanh nghiệp và đạt điều kiện trở thành nhân viên chính thức. Chương trình Financial Analyst – Chuyên viên Phân tích tài chính nhằm cung cấp nhân sự chính thức cho các doanh nghiệp/ tập đoàn đối tác.

  Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích tài chính

  Hiểu được các báo cáo tài chính, sử dụng các công cụ, phương pháp phân tích tài chính một cách chuyên nghiệp.

  Phân tích hiệu quả tài chính

  Cung cấp cho học viên các phương pháp phân tích hiệu quả tài chính, bao gồm cách đo lường hiệu quả tài chính, đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính

  Kỹ năng mô hình hóa và định giá doanh nghiệp

  Học cách xây dựng các mô hình tài chính, đánh giá giá trị doanh nghiệp và các phương pháp định giá khác để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

  Dự báo tình hình tài chính

  Phân tích đánh giá cơ hội và rủi ro và đưa ra dự báo tài chính hợp lý, giúp nhà đầu tư chọn lọc lựa chọn cơ hội đầu tư tốt nhất.

  Tích lũy kinh nghiệm

  Học viên tích luỹ được kinh nghiệm làm việc trong quá trình "On the job training" tại doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

  Rèn luyện kỹ năng mềm

  Học viên hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng mềm và rèn luyện thường xuyên những kỹ năng để đáp ứng tốt cho nghề nghiệp.

  Mở rộng mối quan hệ

  Học viên được tiếp xúc với khách hàng, đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình đào tạo... Từ đó, phát triển mối quan hệ tạo điều kiện thuận lợi trong công việc và cuộc sống

  Tuyển dụng nhân sự chính thức

  Chương trình nhằm mục tiêu tuyển dụng nhân sự chính thức cho các Doanh nghiệp, tập đoàn theo chương trình hợp tác

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA FINANCIAL ANALYST - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Công việc của Chuyên viên Phân tích tài chính

  Chuyên Viên Phân tích tài chính:

  • Cấp bậc: Chuyên viên
  • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
  • Khối: Phòng Tài chính

  Mô tả công việc:

  Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp. Đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp/ dự án đầu tư trên phương diện tài chính. Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính. Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính. Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của doanh nghiệp/ dự án đầu tư, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác.

  Điều kiện tham gia chương trình

  Financial Analyst – Chuyên viên phân tích tài chính được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối, Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế hoặc các chuyên viên, chủ doanh nghiệp… có mục tiêu phát triển chuyên môn, sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực phân tích tài chính d với những yêu cầu cụ thể như sau:

  01

  Sinh viên/Người đi làm có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực Phân tích Tài Chính.

  02

  Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc và tâm huyết yêu thích với tài chính.

  03

  Có thái độ tích cực trong quá trình học tập và làm việc

  LỘ TRÌNH CÔNG DANH CỦA CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Học viên tốt nghiệp chương trình Financial Analyst – Chuyên viên Phân tích tài chính đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ năng tại vị trí chuyên viên Phân tích tài chính của doanh nghiệp và các tập đoàn. Chương trìnhFinancial Analyst – Chuyên viên Phân tích tài chính sẽ giúp học viên đạt được lộ trình công danh phù hợp.

  01
  Chuyên viên PTTC
  02
  Chuyên viên PTTC cao cấp
  03
  Trưởng phòng Tài chính
  04
  Giám đốc Tài chính

  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG KHÁC BIỆT CỦA FINANCIAL ANALYST

  Sáng tạo giúp Chương trình Financial Analyst (FA) hoàn toàn khác biệt, với quy trình tuyển dụng được bắt đầu ngay từ khi “on board” của học viên.

  Financial Analyst (FA) mang đến cho học viên cơ hội học tập và làm việc với nhà tuyển dụng trong cả quá trình “On the job training” tại doanh nghiệp và workshop thực hành. Đây chính là lợi thế mà không ứng viên nào có được.

  Học viên được đào tạo đến trạng thái “đáp ứng ngay được yêu cầu công việc” điều mà doanh nghiệp nào cũng ưu tiên tuyển dụng.

  Giảng viên vừa là chuyên gia, vừa là nhà tuyển dụng, vì vậy quá trình huấn luyện cũng là quá trình các chuyên gia tuyển dụng nhân sự cho chính mình.

  KHUNG NỘI DUNG FINANCIAL ANALYST - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 ONBOARD – HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH E-learning & Mentor
  4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP E-learning & Mentor
  4.1 Khái niệm và hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  4.2 Phân loại báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  4.3 Hệ thống báo cáo tài chính hiện hành ở Việt Nam E-learning & Mentor
  5 ĐỌC HIỂU VÀ KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  8.1 Nguyên tắc, trình tự và phương pháp kiểm tra độ tin cậy của báo cáo tài chính E-learning & Mentor
  8.2 Đọc hiểu và kiểm tra Bảng cân đối kế toán E-learning & In-class training
  8.3 Đọc hiểu và kiểm tra Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh E-learning & In-class training
  8.1 Đọc hiểu và kiểm tra Báo cáo lưu chuyển tiền tệ E-learning & In-class training
  8.2 Đọc và kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính E-learning & In-class training
  6 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH E-learning & Mentor
  6.1 Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  6.2 Các phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  6.3 Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  7 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH E-learning & In-class training
  7.1 Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính E-learning & In-class training
  7.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán E-learning & In-class training
  7.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh E-learning & In-class training
  7.4 Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính E-learning & In-class training
  7.5 Phân tích rủi ro tài chính E-learning & In-class training
  7.6 Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính E-learning & In-class training
  8 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  9 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  TỔNG KẾT

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN

  Review và định hướng lại bản thân

  Củng cố lại kiến thức chuyên ngành tài chính

  Tích lũy kinh nghiệm quản trị tài chính

  Mở rộng các mối quan hệ chuyên gia, doanh nghiệp

  Xây dựng hình ảnh cá nhân, làm đẹp CV

  Thực hành nghiệp vụ quản trị tài chính chuyên sâu

  Rèn luyện kỹ năng phục vụ cho công việc quản trị tài chính

  Hiểu biết hị trường tài chính và các giải pháp tài chính

  Chuyển đổi sang thế giới thực trơn tru

  Hiểu biết pháp luật và quy định tài chính trong hoạt động doanh nghiệp

  HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

  Học phí: 7.000.000 VND

  Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm

  • Số tài khoản: 02466622885  tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

  Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616   Zalo: 0977170616

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  Financial analyst xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của Financial analyst luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được tiếp nhận chính thức.

  OFFICE TOUR TẠI CÁC DOANH NGHIỆP/ TẬP ĐOÀN

  WORKSHOP KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ

  TRAINING ON JOB

  ACTION PLAN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

  VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA