Chuyên gia – Lê Mai Huyền

0
301

Cảm nhận của chuyên gia về Talentbankers:

Phương pháp của Talentbankers khiến tôi rất ấn tượng. Quy trinh gồm có trước đào tạo, trong đào tạo và sau đào tạo. Với quy trình được thiết kế như này thì sẽ rất dễ dàng cho các em học viên tích luỹ được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm xây dựng riêng cho từng bạn. Qua đó, sau khoá học này các em đã có thể tự tin ứng tuyển trong ngân hàng.

Về quy trình trước đào tạo:

Khảo sát và đo lường trước đào tạo:

Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

Đánh giá và thiết kế lộ trình trước đào tạo:

Chuyên gia Phát triển năng lực của TalentBankers xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

Về quy trình trong đào tạo:

Onboard-Hội nhập chương trình đào tạo

Elearning kiến thức nền tảng tài chính-ngân hàng

Đào tạo kĩ năng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp

“Training on job” tại tổ chức tài chính, ngân hàng

Workshop-Nghiệp vụ chuyên sâu cùng chuyên gia

Test đầu ra và tốt nghiệp chương trình

Về quy trình sau đào tạo:

Feedback đào tạo và đo lường chất lượng

Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Hỗ trợ học viên sau đào tạo 24/7

TalentBankers hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

Tôi mong rằng Viện đào tạo Talentbankers sẽ tiếp tục phát triển thật tốt. Chúc các em học viên học tập và làm việc hiểu quả và đỗ được vào ngân hàng mà các em yêu thích.