fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC KHO BẠC?

  Chương trình đào tạo luyện thi công chức Kho bạc Nhà nước giúp bạn nâng cao xác suất trúng tuyển lên đến 90% trong kỳ thi tuyển dụng công chức. Chương trình đào tạo được xây dựng bởi những chuyên gia đầu ngành về kế toán, kiểm toán sẽ mang đến cho bạn:

  Tăng cơ hội và xác suất trúng tuyển trở thành công chức Kho bạc: Định kỳ 2 năm một lần, Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức trên phạm vi cả nước, . nếu bạn thi trượt thì bạn phải đợi thêm 2 năm để tham gia kỳ thi tiếp theo. Như vậy, thí sinh phải cạnh tranh với nhau để trúng tuyển. Do đó, việc tham gia một lớp luyện thi công chức Kho bạc Nhà nước giúp bạn có cơ hội vượt lên và trúng tuyển.

  Công việc ổn định và triển vọng phát triển trong tương lai: Khi trúng tuyển và trở thành công chức Kho bạc Nhà nước, bạn sẽ có công việc ổn định và triển vọng phát triển trong lương lai. Chương trình giúp bạn được đào tạo bài bản và trúng tuyển kỳ thi. Do vậy, bạn sẽ trở thành hạt giống đỏ, là lớp công chức nguồn kế cận cho các vị trí quản lý.

  Chế độ phúc lợi tốt: Hiện nay, mức lương của cơ quan Kho bạc Nhà nước gấp 2 lần (x 2) so với mức lượng của công chức thuộc ngành ngang (công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố). Ngoài ra, còn nhiều chế độ phụ cấp; cơ hội được cử đi học nghiệp vụ trong nước và nước ngoài; chế độ nghỉ ngơi, thai sản và du lịch hàng năm.

  CÔNG CHỨC NGÀNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Để ứng tuyển vào Công chức Kho bạc nhà nước, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp hệ Đại học (Cử nhân) trở lên tại tất cả các trường Đại học trong nước và nước ngoài.

  Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức; thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Kho bạc nhà nước và tại trụ sở Kho bạc các tỉnh.

  Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không gửi bất kỳ thông báo bằng giấy nào đến từng thí sinh dự tuyển.

  Thí sinh truy thực hiện việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp kèm theo các văn bằng chứng chỉ theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu hẹn và in Phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai, nộp trực tiếp theo thời gian được ghi trên phiếu hẹn.

  ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Để ứng tuyển vào Công chức Kho bạc nhà nước, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp hệ Đại học (Cử nhân) trở lên tại tất cả các trường Đại học trong nước và nước ngoài.

  Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ

  Chuyên ngành:

  Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

  Vị trí Kế toán viên

  Chuyên ngành Tài chính, Kế toán gồm:

  Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế, Thuế, Thuế – Hải quan, Kế toán – Kiểm toán.

  Chuyên ngành khác gồm:

  Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế Đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế Ngoại thương, Kinh tế Phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công; Kinh tế Quốc tế, Marketing, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản lý công, Quản lý kinh doanh, Quản lý Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế.

  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Thí sinh tham gia thi tuyển công chức kho bạc nhà nước được thực hiện theo hai vòng thi:

  VÒNG 1

  • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính
  • Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

  Phần I: Kiến thức chung (60 câu hỏi, thời gian thi là 60 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

  Phần II: Ngoại ngữ, thi Tiếng Anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam:

  • Trình độ bậc 3 đối với ngạch Chuyên viên nghiệp vụ;
  • Trình độ bậc 2 đối với ngạch Kế toán viên.

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

  VÒNG 2

  • Hình thức thi: Thi viết
  • Thời gian thi: 180 phút
  • Nội dung thi:

  Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch Chuyên viên làm chuyên môn, nghiệp vụ và Kế toán viên: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

  • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/6/2015;
  • Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi Linh một số điều của Luật Ngân sách nhà nước,
  • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 15/5/2015,
  • Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

  2. Vị trí Kế toán viên: 

  • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 15/6/2015,
  • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
  • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

  Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỦA TALENTBANKERS?

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Kho bạc Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS

  Kinh nghiệm chuyên sâu

  Đồng hành tư vấn, hướng dẫn hồ sơ và đào tạo Luyện thi Công chức cho hàng ngàn học viên

  Chuyên gia ngành kho bạc

  Nắm giữ học hàm học vị cao, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong bộ máy nhà nước, cơ quan Kho bạc

  Tài liệu đào tạo chuẩn ngành Kho bạc

  Được xây dựng bám sát Đề cương ôn tập chính thống của Kho bạc nhà nước và đề thi thực tế các năm

  10.000+ học viên trúng tuyển

  Thành công ứng tuyển, đã và đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

  1.000+ ngân hàng đề thi

  Học viên được thực hành thi test tất cả các vòng thi trên hệ thống LMS của TalentBankers

  Cam kết đồng hành

  TalentBankers đồng hành cùng học viên từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cho đến khi học viên được tiếp nhận chính thức

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP

  • Bạn lo lắng bản thân là sinh viên mới ra trường, kiến thức chưa vững, mối quan hệ không có hoặc không nhiều?
  • Bạn chưa từng tham gia một kỳ thi công chức nói chung và công chức Kho bạc nói riêng nào?
  • Nghiệp vụ kho bạc và các nghiệp vụ chuyên môn liên quan không phải là thế mạnh của bạn?
  • Bạn chưa biết cách ôn tập trọng tâm trong một đề cương có quá nhiều nội dung?
  • Bạn cảm thấy khó khăn khi phải học các môn học liên quan đến Thông tư, Nghị định - Luật một cách khô khan?

  ỨNG VIÊN TRÁI NGÀNH

  • Bạn lo lắng khi bị hổng kiến thức cơ bản, khó khăn trong việc học các kiến thức liên quan đến Luật. Bạn chưa từng thi Kho bạc Nhà nước hoặc đã từng thi nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn?
  • Bạn lo ngại khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, học đúng chuyên ngành hoặc "có mối quan hệ"?
  • Bạn không tự tin vào khả năng tự học khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng để đi thi?
  • Bạn cần người hỗ trợ hệ thống hoá kiến thức và hướng dẫn bạn học 1 cách NHANH, HIỆU QUẢ nhất đặc biệt, TRÚNG TỦ?

  ƯNG VIÊN CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC

  • Bạn không có nhiều thời gian ôn tập, chạy đua kiến thức cơ bản với sinh viên mới ra trường?
  • Bạn bị hấp dẫn bởi cơ hội nghề nghiệp tại Kho bạc Nhà nước với mức thu nhập hấp dẫn và sự ổn định trong công việc?
  • Bạn bận rộn không thể tự học với khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng?
  • Bạn muốn nộp hồ sơ nhưng không có các chứng chỉ phụ như tiếng Anh, tin học?

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Kho bạc Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS.

  Nắm rõ kiến thức nền tảng

  Học viên được trau dồi được kiến thức chung nền tảng của Công chức nhà nước

  Nắm rõ kiến thức ngoại ngữ

  Học viên trau dồi kiến thức tiếng Anh để đáp ứng tốt cho nghề Công chức Kho bạc Nhà nước

  Nắm rõ kiến thức nghiệp vụ

  Học viên trau rồi kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu của Công chức Kho bạc Nhà nước

  Tĩnh lũy kinh nghiệm vòng thi

  Học viên tích luỹ được kinh nghiệm từ thực hành các vòng thi trên hệ thống Elearning LMS

  Thực chiến thi trắc nghiệm

  Học viên thành thạo trả lời trắc nghiệm từ thực hành trả lời câu hỏi trên ngân hàng đề thi các năm của Kho bạc Nhà nước

  Tự tin và chuyên nghiệp

  Học viên được rèn luyện và thực hành qua các nghiệp vụ và kỹ năng, từ đó giúp học viên có tâm lý vững vàng, tự tin và chuyên nghiệp

  VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO THI TUYỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Kho bạc Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS

  CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾ TOÁN VIÊN KHO BẠC

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Phát triển toàn diện

  Trang bị kiến thức nền tảng, kiến thức ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Kho bạc Nhà nước.

  Xây dựng lộ trình công danh

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên hiểu rõ lộ trình ứng tuyển và công danh của Công chức Kho bạc Nhà nước

  Thi đỗ công chức Kho bạc

  Sau khi kết thúc, học viên tự tin thi đỗ vào vị trí nghiệp vụ công chức Kho bạc Nhà nước

  LỘ TRÌNH LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  01
  KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHUNG
  02
  KIẾN THỨC TIẾNG ANH
  03
  KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
  04
  THỰC HÀNH TEST

  KHUNG NỘI DUNG LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor
  1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor
  1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor
  1.3 Giáo trình học viên E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  4 TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  4.1 Thể chế chính trị; hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước E-learning & Mentor
  4.2 Quốc hội; nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.3 Ủy ban thường vụ Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.4 Chính phủ; Thủ tướng chính phủ; E-learning & Mentor
  4.5 Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ E-learning & Mentor
  5 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC E-learning & Mentor
  5.1 Phân biệt cán bộ và công chức; E-learning & Mentor
  5.2 Nguyên tắc trong thi hành công vụ; E-learning & Mentor
  5.3 Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; E-learning & Mentor
  5.4 Những việc cán bộ, công chức không được làm; E-learning & Mentor
  5.5 Cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện; E-learning & Mentor
  6 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ  E-learning & Mentor
  6.1 Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.3 Các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.4 Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ. E-learning & Mentor
  7 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT E-learning & Mentor
  7.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; E-learning & Mentor
  7.2 Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.3 Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.4 Ban hành VPQPPL của Quốc hội E-learning & Mentor
  7.5 Ban hành VPQPPL của Chính phủ E-learning & Mentor
  7.6 Giải đề thi trắc nghiệm Luật ban hành văn bản QPPL. E-learning & Mentor
  8 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁC CẤP  E-learning & Mentor
  8.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc nhà nước Trung ương; E-learning & Mentor
  8.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc nhà nước cấp tỉnh; E-learning & Mentor
  8.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; E-learning & Mentor
  9 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  9.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về ngân sách nhà nước; E-learning & Mentor
  9.2 Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; E-learning & Mentor
  9.3 Lập dự toán ngân sách nhà nước; E-learning & Mentor
  9.4 Chấp hành ngân sách; E-learning & Mentor
  9.5 Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước. E-learning & Mentor
  9.6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. E-learning & Mentor
  10 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG E-learning & Mentor
  10.1 Quy định chung; E-learning & Mentor
  10.2 Chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án. E-learning & Mentor
  10.3 Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; E-learning & Mentor
  10.4 Thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư công; E-learning & Mentor
  10.5 Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư công. E-learning & Mentor
  10.6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công. E-learning & Mentor
  11 LUẬT KẾ TOÁN  E-learning & Mentor
  11.1 Quy định chung; E-learning & Mentor
  11.2 Nội dung công tác kế toán; E-learning & Mentor
  11.3 Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; E-learning & Mentor
  11.4 Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; E-learning & Mentor
  11.5 Quản lý nhà nước về kế toán; E-learning & Mentor
  11.6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán. E-learning & Mentor
  12 TIẾNG ANH ÔN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  Hệ thống toàn bộ kiến thức tiếng Anh tương ứng với trình độ A2/B1 theo yêu cầu thi tuyển, phân chia theo các nội dung học tập và luyện giải đề thi thực tế.
  E-learning & Mentor
  12.1 Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản; E-learning & Mentor
  12.2 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu. E-learning & Mentor
  12.3 Bài tập đọc hiểu và trả lời câu hỏi. E-learning & Mentor
  12.4 Bài tập viết lại câu hoàn chỉnh. E-learning & Mentor
  13 TỔNG ÔN, TÓM LƯỢC VÀ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 02 VÒNG THI E-learning & Mentor
  13.1 Tổng hợp các kiến thức trọng tâm thường gặp trong đề thi Kho bạc nhà nước E-learning & Mentor
  13.2 Giải đáp trực tiếp đề thi công chức Kho bạc nhà nước mới nhất E-learning & Mentor
  13.3 Hệ thống hoá câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng theo đề thi thật E-learning & Mentor
  13.4 Chia sẻ tip làm bài và tránh bẫy trong đề thi E-learning & Mentor
  13.5 Học tập không giới hạn, liên tục Tổng ôn tập kiến thức Hệ thống câu hỏi, bài tập đến sát thời điểm thi E-learning & Mentor
  14 THỰC HÀNH BẰNG KỲ THI MÔ PHỎNG THEO FORMAT THI THẬT  E-learning & Mentor
  14.1 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Kiến thức chung trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Kho bạc nhà nước E-learning & Mentor
  14.2 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Tiếng Anh trên hệ thống Elearning LMS
  của TalentBankers đề thi thực tế của Kho bạc nhà nước
  E-learning & Mentor
  14.3 Học viên sẽ được tham gia vòng 2 Kiến thức nghiệp vụ trực tiếp trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Kho bạc nhà nước E-learning & Mentor
  15 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
  16 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
  17 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others
  18 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor
  TỔNG KẾT

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN LUYỆN THI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  Review và định hướng lại bản thân

  Củng cố lại kiến thức nền tảng

  Củng cố lại kiến thức ngoại ngữ

  Tích lũy nghiệp vụ chuyên sâu

  Rèn luyện kỹ năng thi tuyển 02 vòng

  Thành thạo giải ngân hàng đề thi

  HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

  Học phí: 5.000.000 VND

  Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm

  • Số tài khoản: 02466622885  tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

  Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616   Zalo: 0977170616

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  TalentBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của TalentBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA