fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NHNN?

  Chương trình đào tạo luyện thi công chức Ngân hàng Nhà nước giúp bạn nâng cao xác suất trúng tuyển lên đến 90% trong kỳ thi tuyển dụng công chức. Chương trình đào tạo được xây dựng bởi những chuyên gia đầu ngành về tài chính ngân hàng sẽ mang đến cho bạn:

  Tăng cơ hội và xác suất trúng tuyển trở thành công chức Ngân hàng Nhà nước: Định biên Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng công chức hàng năm rất ít, nếu bạn thi trượt thì bạn phải đợi rất nhiều năm để có kỳ thi tiếp theo. Như vậy, thí sinh phải cạnh tranh với nhau để trúng tuyển. Do đó, việc tham gia một lớp luyện thi công chức Ngân hàng Nhà nước giúp bạn có cơ hội vượt lên và trúng tuyển.

  Công việc ổn định và triển vọng phát triển trong tương lai: Khi trúng tuyển và trở thành công chức Ngân hàng Nhà nước, bạn sẽ có công việc ổn định và triển vọng phát triển trong lương lai. Chương trình giúp bạn được đào tạo bài bản và trúng tuyển kỳ thi. Do vậy, bạn sẽ trở thành hạt giống đỏ, là lớp công chức nguồn kế cận cho các vị trí quản lý.

  Chế độ phúc lợi tốt: Hiện nay, mức lương của cơ quan Ngân hàng Nhà nước gấp 2 lần (x 2) so với mức lượng của công chức thuộc ngành ngang (công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố). Ngoài ra, còn nhiều chế độ phụ cấp; cơ hội được cử đi học nghiệp vụ trong nước và nước ngoài; chế độ nghỉ ngơi, thai sản và du lịch hàng năm.

  TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Để ứng tuyển vào Công chức Ngân hàng Nhà nước các vị trí chuyên ngành ngân hàng, các ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn phẩm như sau:

  1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của nhân dân.
  2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
  3. Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.
  4. Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
  5. Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ và trình độ, năng lực

  ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ỨNG THEO CHỨC DANH CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Để ứng tuyển vào Công chức Ngân hàng Nhà nước, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo chức danh cụ thể như sau:

  Kiểm soát viên ngân hàng

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác;
  • Có kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, các nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước;
  • Hiểu rõ được các nội dung, quy trình về nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước; phân tích tổng hợp đánh giá được các mặt hoạt động nghiệp vụ ở một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
  • Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về kiểm soát, kiểm toán Ngân hàng Nhà nước; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;
  • Có khả năng độc lập tổ chức công việc hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;
  • Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

  Yêu cầu đối với công chức thực hiện chuyển ngạch từ ngạch Chuyên viên và tương đương sang ngạch Kiểm soát viên ngân hàng:

  • Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 02 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước (không kể thời gian tập sự, thử việc).

  Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Thông thạo các quy trình, quy định về chế độ quản lý kho tiền của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Thông hiểu các văn bản pháp luật Nhà nước về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo quản an toàn tài sản;
  • Nắm vững trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị;
  • Nắm được chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị;
  • Thực hiện đúng các thủ tục về xử lý chứng từ, ghi chép sổ quỹ, thẻ kho;
  • Thành thạo về nghiệp vụ kiểm ngân và quỹ nghiệp vụ ngân hàng;
  • Sử dụng được máy móc, thiết bị, công cụ kỹ thuật chuyên dùng có liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn kho tiền.

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

  Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng:

  • Có thời gian giữ ngạch Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ thì thời gian giữ ngạch Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn

  Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Nắm vững chế độ, chính sách về quản lý tiền mặt và quản lý kho, quỹ của Ngân hàng Nhà nước;
  • Nắm vững quy định của Ngân hàng Nhà nước về thu đổi tiền rách nát, hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông;
  • Thông thạo việc phân loại tiền, phân biệt tiền thật, tiền giả; quy định, quy trình nghiệp vụ về kiểm, đếm, đóng gói, giao nhận tiền, thủ tục thu chi tiền mặt và bảo quản tiền mặt;
  • Hướng dẫn được khách hàng chấp hành đúng các thủ tục về lĩnh tiền, nộp tiền ở ngân hàng;
  • Sử dụng thông thạo máy kiểm đếm tiền và các công cụ hỗ trợ khác.

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Thí sinh tham gia thi tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng thi:

  VÒNG 1: Kiểm tra kiến thức, năng lực chung

  • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính
  • Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

  Phần I: Kiến thức chung (60 câu hỏi, thời gian thi là 60 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

  Phần II: Ngoại ngữ, thi Tiếng Anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam:

  • Trình độ bậc 3 đối với ngạch Chuyên viên;
  • Trình độ bậc 2 đối với ngạch Nhân viên.

  Phần III: Tin học: gồm 30 câu hỏi, theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

  Miễn thi phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tao chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
  • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo duc nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

  Miễn phần thi tin học: Đối với trường hợp có bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

  VÒNG 2: Thi môn nghiêp vụ chuyên ngành

  • Hình thức thi: Phỏng vấn (Thang điểm 100 điểm)
  • Thời gian thi: 30 phút (Thí sinh dự thi co 15 phút chuẩn bị)
  • Nội dung thi:

  Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  Không thực hiện phúc khảo với hình thức thi phỏng vấn tại Vòng 2.

  XÁC ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
  • Có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
  • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

  2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

  3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỦA TALENTBANKERS?

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Ngân hàng Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS

  Kinh nghiệm chuyên sâu

  Đồng hành tư vấn, hướng dẫn hồ sơ và đào tạo Luyện thi Công chức cho hàng ngàn học viên

  Chuyên gia ngành ngân hàng

  Nắm giữ học hàm học vị cao, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong Ngân hàng Nhà nước

  Tài liệu đào tạo chuẩn ngành ngân hàng

  Được xây dựng bám sát Đề cương ôn tập chính thống của Ngân hàng Nhà nước và đề thi thực tế các năm

  10.000+ học viên trúng tuyển

  Thành công ứng tuyển, đã và đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

  1.000+ ngân hàng đề thi

  Học viên được thực hành thi test tất cả các vòng thi trên hệ thống LMS của TalentBankers

  Cam kết đồng hành

  TalentBankers đồng hành cùng học viên từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cho đến khi học viên được tiếp nhận chính thức

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP

  • Bạn lo lắng bản thân là sinh viên mới ra trường, kiến thức chưa vững, mối quan hệ không có hoặc không nhiều?
  • Bạn chưa từng tham gia một kỳ thi công chức nói chung và công chức Ngân hàng Nhà nước nói riêng nào?
  • Chuyên môn ngân hàng và các môn liên quan không phải là thế mạnh của bạn?
  • Bạn chưa biết cách ôn tập trọng tâm trong một đề cương có quá nhiều nội dung?
  • Bạn cảm thấy khó khăn khi phải học các môn học liên quan đến Thông tư, Nghị định - Luật một cách khô khan?

  ỨNG VIÊN TRÁI NGÀNH

  • Bạn lo lắng khi bị hổng kiến thức cơ bản, khó khăn trong việc học các kiến thức liên quan đến Luật. Bạn chưa từng thi Tổng cục Thuế hoặc đã từng thi nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn?
  • Bạn lo ngại khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, học đúng chuyên ngành hoặc "có mối quan hệ"?
  • Bạn không tự tin vào khả năng tự học khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng để đi thi?
  • Bạn cần người hỗ trợ hệ thống hoá kiến thức và hướng dẫn bạn học 1 cách NHANH, HIỆU QUẢ nhất đặc biệt, TRÚNG TỦ?

  ƯNG VIÊN CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC

  • Bạn không có nhiều thời gian ôn tập, chạy đua kiến thức cơ bản với sinh viên mới ra trường?
  • Bạn bị hấp dẫn bởi cơ hội nghề nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước với mức thu nhập hấp dẫn và sự ổn định trong công việc?
  • Bạn bận rộn không thể tự học với khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng?
  • Bạn muốn nộp hồ sơ nhưng không có các chứng chỉ phụ như tiếng Anh, tin học?

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Ngân hàng Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS.

  Nắm rõ kiến thức nền tảng

  Học viên được trau dồi được kiến thức chung nền tảng của Công chức nhà nước

  Nắm rõ kiến thức ngoại ngữ

  Học viên trau dồi kiến thức tiếng Anh để đáp ứng tốt cho nghề Công chức Ngân hàng Nhà nước

  Nắm rõ kiến thức nghiệp vụ

  Học viên trau rồi kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu của Công chức Ngân hàng Nhà nước

  Tĩnh lũy kinh nghiệm vòng thi

  Học viên tích luỹ được kinh nghiệm từ thực hành các vòng thi trên hệ thống Elearning LMS

  Thực chiến thi trắc nghiệm

  Học viên thành thạo trả lời trắc nghiệm từ thực hành trả lời câu hỏi trên ngân hàng đề thi các năm của Ngân hàng Nhà nước

  Tự tin và chuyên nghiệp

  Học viên được rèn luyện và thực hành qua các nghiệp vụ và kỹ năng, từ đó giúp học viên có tâm lý vững vàng, tự tin và chuyên nghiệp

  VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Ngân hàng Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm và đề thi viết trên Elearning LMS

  KIỂM SOÁT VIÊN NGÂN HÀNG

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  THỦ KHO, THỦ QUỸ NGÂN HÀNG

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  NHÂN VIÊN TIỀN TỆ - KHO QUỸ

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của TalentBankers sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Phát triển toàn diện

  Trang bị kiến thức nền tảng, kiến thức ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu Công chức Ngân hàng Nhà Nước.

  Xây dựng lộ trình công danh

  Chương trình nhằm giúp các bạn học viên hiểu rõ lộ trình ứng tuyển và công danh của Công chức Ngân hàng Nhà Nước

  Thi đỗ công chức Ngân hàng Nhà nước

  Sau khi kết thúc, học viên tự tin thi đỗ vào vị trí nghiệp vụ Công chức Ngân hàng Nhà Nước

  LỘ TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  01
  KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHUNG
  02
  KIẾN THỨC TIẾNG ANH
  03
  KIẾN THỨC TIN HỌC
  04
  KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

  KHUNG NỘI DUNG LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  1 HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH E-learning & Mentor
  1.1 Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo E-learning & Mentor
  1.2 Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành E-learning & Mentor
  1.3 Giáo trình học viên E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  4 TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  4.1 Thể chế chính trị; hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước E-learning & Mentor
  4.2 Quốc hội; nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.3 Ủy ban thường vụ Quốc hội; E-learning & Mentor
  4.4 Chính phủ; Thủ tướng chính phủ; E-learning & Mentor
  4.5 Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ E-learning & Mentor
  5 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC E-learning & Mentor
  5.1 Phân biệt cán bộ và công chức; E-learning & Mentor
  5.2 Nguyên tắc trong thi hành công vụ; E-learning & Mentor
  5.3 Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; E-learning & Mentor
  5.4 Những việc cán bộ, công chức không được làm; E-learning & Mentor
  5.5 Cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện; E-learning & Mentor
  6 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ  E-learning & Mentor
  6.1 Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.3 Các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ; E-learning & Mentor
  6.4 Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ. E-learning & Mentor
  7 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT E-learning & Mentor
  7.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; E-learning & Mentor
  7.2 Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.3 Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; E-learning & Mentor
  7.4 Ban hành VPQPPL của Quốc hội E-learning & Mentor
  7.5 Ban hành VPQPPL của Chính phủ E-learning & Mentor
  7.6 Giải đề thi trắc nghiệm Luật ban hành văn bản QPPL. E-learning & Mentor
  8 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC E-learning & Mentor
  8.1 Quy định chung E-learning & Mentor
  8.2 Tổ chức của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  8.3 Hoạt động của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  8.4 Tài chính, kế toán của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  8.5 Thanh tra, giám sát ngân hàng E-learning & Mentor
  8.6 Kiểm toán nội bộ E-learning & Mentor
  9 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG E-learning & Mentor
  9.1 Quy định chung E-learning & Mentor
  9.2 Giấy phép E-learning & Mentor
  9.3 Tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng E-learning & Mentor
  9.4 Hoạt động của tổ chức tín dụng E-learning & Mentor
  9.5 Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng E-learning & Mentor
  9.6 Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng E-learning & Mentor
  9.7 Tài chính, hạch toán, báo cáo E-learning & Mentor
  9.8 Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng E-learning & Mentor
  9.9 Cơ quan quản lý nhà nước  E-learning & Mentor
  10 LUẬT THANH TRA E-learning & Mentor
  10.1 Quy định chung; E-learning & Mentor
  10.2 Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước E-learning & Mentor
  10.3 Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra E-learning & Mentor
  10.4 Hoạt động thanh tra E-learning & Mentor
  10.5 Điều kiện đảm bảo hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước E-learning & Mentor
  10.6 Thanh tra nhân dân E-learning & Mentor
  12 TIẾNG ANH ÔN THI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  Hệ thống toàn bộ kiến thức tiếng Anh tương ứng với trình độ A2/B1 theo yêu cầu thi tuyển, phân chia theo các nội dung học tập và luyện giải đề thi thực tế.
  E-learning & Mentor
  12.1 Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản; E-learning & Mentor
  12.2 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu. E-learning & Mentor
  12.3 Bài tập đọc hiểu và trả lời câu hỏi. E-learning & Mentor
  12.4 Bài tập viết lại câu hoàn chỉnh. E-learning & Mentor
  13 TỔNG ÔN, TÓM LƯỢC VÀ TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 02 VÒNG THI E-learning & Mentor
  13.1 Tổng hợp các kiến thức trọng tâm thường gặp trong đề thi Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  13.2 Giải đáp trực tiếp đề thi công chức Ngân hàng nhà nước mới nhất E-learning & Mentor
  13.3 Hệ thống hoá câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng theo đề thi thật E-learning & Mentor
  13.4 Chia sẻ tip làm bài và tránh bẫy trong đề thi E-learning & Mentor
  13.5 Học tập không giới hạn, liên tục Tổng ôn tập kiến thức Hệ thống câu hỏi, bài tập đến sát thời điểm thi E-learning & Mentor
  14 THỰC HÀNH BẰNG KỲ THI MÔ PHỎNG THEO FORMAT THI THẬT  E-learning & Mentor
  14.1 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Kiến thức chung trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  14.2 Học viên sẽ được tham gia vòng 1 Tiếng Anh trên hệ thống Elearning LMS
  của TalentBankers đề thi thực tế của Ngân hàng nhà nước
  E-learning & Mentor
  14.3 Học viên sẽ được tham gia vòng 2 Kiến thức nghiệp vụ trực tiếp trên hệ thống Elearning LMS của TalentBankers đề thi thực tế của Ngân hàng nhà nước E-learning & Mentor
  15 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
  16 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
  17 TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Others
  18 HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG Mentor
    TỔNG KẾT  

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN LUYỆN THI CÔNG CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Review và định hướng lại bản thân

  Củng cố lại kiến thức nền tảng

  Củng cố lại kiến thức ngoại ngữ

  Tích lũy nghiệp vụ chuyên sâu

  Rèn luyện kỹ năng thi tuyển 02 vòng

  Thành thạo giải ngân hàng đề thi

  HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

  Học phí: 5.000.000 VND

  Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm

  • Số tài khoản: 02466622885  tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

  Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616   Zalo: 0977170616

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  TalentBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của TalentBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA