fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  NGHỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  FINANCIAL SPECIALIST (FS) LÀ GÌ?

  Financial Specialist – Chuyên viên Quản trị tài chính là chương trình đào tạo và tuyển dụng quản trị tài chính. Chương trình đào tạo nhằm cung cấp nhân sự quản trị tài chính cho các doanh nghiệp, tập đoàn. Chương trình có tính thực tiễn và thực hành chuyên sâu giúp học viên phân tích, xây dựng các kế hoạch để từ đó sử dụng và khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Học viên được thực hành trên các case study thực tế với sự hướng dẫn của các chuyên gia tài chính. Thực hành phân tích tài chính, giúp học viên học viên đưa ra cảnh báo nguy cơ hoặc những dự báo đáng tin cậy trong tương lai của doanh nghiệp. Học viên thực hành cách thức kiểm soát dòng tài chính trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Học viên tính toán việc sử dụng đòn bẩy để kích thích, điều tiết hoạt động kinh doanh. Học viên thực hiện các báo cáo hỗ trợ đưa ra quyết định các khoản đầu tư. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH FINANCIAL SPECIALIST - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  Học viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc tại vị trí Chuyên viên quản trị tài chính doanh nghiệp và đạt điều kiện trở thành nhân viên chính thức. Chương trình Financial Specialist nhằm cung cấp nhân sự chính thức cho các doanh nghiệp đối tác.

  Xây dựng chiến lược đầu tư

  Học viên xây dựng chiến lược đầu tư: đầu tư không chỉ để gia tăng lợi nhuận, đầu tư để tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

  Xây dựng chiến lược về nguồn vốn hiệu quả

  “Lợi nhuận là sự quản lý, nguồn vốn là sự lựa chọn”, lựa chọn đúng sẽ giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, lựa chọn sai có thể đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản".

  Xây dựng chiến lược chi trả cổ tức và chiến lược dòng tiền

  Học viên biết cách liên kết chiến lược doanh nghiệp và dòng tiền, quản trị dòng tiền một cách “chủ động”.

  Chiến lược gia tăng giá trị doanh nghiệp

  Trong mắt cổ đông chúng ta đang hoạt động như thế nào? Chúng ta cần làm gì để tạo ra lợi nhuận “bền vững” và hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư?

  Tích lũy kinh nghiệm

  Học viên tích luỹ được kinh nghiệm làm việc trong quá trình "On the job training" tại doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

  Rèn luyện kỹ năng mềm

  Học viên hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng mềm và rèn luyện thường xuyên những kỹ năng để đáp ứng tốt cho nghề nghiệp.

  Mở rộng mối quan hệ

  Học viên được tiếp xúc với khách hàng, đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình đào tạo... Từ đó, phát triển mối quan hệ tạo điều kiện thuận lợi trong công việc và cuộc sống

  Tuyển dụng nhân sự chính thức

  Chương trình nhằm mục tiêu tuyển dụng nhân sự chính thức cho các Doanh nghiệp, tập đoàn theo chương trình hợp tác

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA FINANCIAL SPECIALIST - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  Công việc của Chuyên viên Quản trị tài Chính

  Chuyên Viên Quản trị tài chính:

  • Cấp bậc: Chuyên viên
  • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
  • Khối: Phòng Tài chính

  Mô tả công việc: Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp. Đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp trên phương diện tài chính Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược Tổng hợp, lập báo cáo cho ban quản lý về tình hình, hiệu quả tài chính Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của doanh nghiệp, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác

  Điều kiện tham gia chương trình

  FINANCIAL SPECIALIST được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối, Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế hoặc các chuyên viên, chủ doanh nghiệp… có mục tiêu phát triển chuyên môn, sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp với những yêu cầu cụ thể như sau:

  01

  Sinh viên/Người đi làm có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp.

  02

  Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc và tâm huyết yêu thích với tài chính.

  03

  Có thái độ tích cực trong quá trình học tập và làm việc

  LỘ TRÌNH CÔNG DANH CỦA CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  Học viên tốt nghiệp chương trình Financial Specialist – Chuyên viên quản trị tài chính đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ năng tại vị trí chuyên viên Quản Trị Tài Chính của doanh nghiệp và các tập đoàn. Chương trình Financial Specialist giúp học viên đạt được lộ trình công danh phù hợp.

  01
  Chuyên viên QTTC
  02
  Chuyên viên QTTC cao cấp
  03
  Trưởng phòng Tài chính
  04
  Giám đốc Tài chính

  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG KHÁC BIỆT CỦA FINANCIAL SPECIALIST

  Sáng tạo giúp chương trình Financial Specialist hoàn toàn khác biệt, với quy trình tuyển dụng được bắt đầu ngay từ khi “on board” của học viên.

  FS mang đến cho học viên cơ hội học tập và làm việc với nhà tuyển dụng trong cả quá trình “On the job training” tại doanh nghiệp và workshop thực hành. Đây chính là lợi thế mà không ứng viên nào có được.

  Học viên được đào tạo đến trạng thái “đáp ứng ngay được yêu cầu công việc” điều mà doanh nghiệp nào cũng ưu tiên tuyển dụng.

  Giảng viên vừa là chuyên gia, vừa là nhà tuyển dụng, vì vậy quá trình huấn luyện cũng là quá trình các chuyên gia tuyển dụng nhân sự cho chính mình.

  KHUNG NỘI DUNG FINANCIAL SPECIALIST - CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Hình thức tổ chức
  (Mode)
  1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  E-learning & Mentor
  2 KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning & Mentor
  3 ONBOARD – HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH E-learning & Mentor
  4 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP E-learning & Mentor
  4.1 Doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  4.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  4.3 Nhiệm vụ của Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  5 OFFICE TOUR – THAM QUAN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP E-learning & Mentor
  6 ON THE JOB TRAINING  E-learning & Mentor
  6.1 Hướng dẫn trước thực tập E-learning & In-class training
  6.2 Công tác chuẩn bị trước khi đi thực tập  E-learning & Mentor
  6.3 Kèm cặp giữa kỳ thực tập  E-learning & Mentor
  6.4 “On the job training” tại doanh nghiệp Others
  7 ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  7.1 Báo cáo tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  7.2 Các hệ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp E-learning & In-class training
  7.3 Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền E-learning & In-class training
  8 HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ E-learning & In-class training
  8.1 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Khái niệm, quy trình, các yếu tố ảnh hưởng E-learning & Mentor
  8.2 Dự phóng dòng tiền của dự án đầu tư E-learning & In-class training
  8.3 Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư E-learning & In-class training
  8.4 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong thức tiễn E-learning & In-class training
  9 NGUỒN HUY ĐỘNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN E-learning & In-class training
  9.1 Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp  E-learning & Mentor
  9.2 Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp E-learning & Mentor
  9.3 Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp E-learning & In-class training
  9.3 Lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp E-learning & In-class training
  10 QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  10.1 Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp E-learning & In-class training
  10.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần E-learning & In-class training
  11 QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  11.1 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp E-learning & In-class training
  11.2 Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp E-learning & In-class training
  12 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  12.1 Tổng quan về lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp E-learning & Mentor
  12.2 Phương pháp dự báo và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp E-learning & In-class training
  13 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP E-learning & In-class training
  13.1 Giá trị doanh nghiệp E-learning & Mentor
  13.2 Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp E-learning & In-class training
  14 CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT  E-learning & In-class training
  14.1 Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp E-learning & In-class training
  14.2 Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp và xử lý tài chính trong trường hợp doanh nghiệp phá sản E-learning & Mentor
  15 DREAMER CAREER E-learning & Mentor
  15.1 Sắp xếp lịch phỏng vấn ứng tuyển theo nguyện vọng của học viên E-learning & Mentor
  15.2 Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tâm thế ứng tuyển E-learning & Mentor
  16 TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-learning
  17 FEED BACK ĐÀO TẠO E-learning
  18 TỐT NGHIỆP In-class training
  19 HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP NHẬN THỰC TẬP E-learning & Mentor
  TỔNG KẾT

  LỢI ÍCH HỌC VIÊN

  Review và định hướng lại bản thân

  Củng cố lại kiến thức chuyên ngành tài chính

  Tích lũy kinh nghiệm quản trị tài chính

  Mở rộng các mối quan hệ chuyên gia, doanh nghiệp

  Xây dựng hình ảnh cá nhân, làm đẹp CV

  Thực hành nghiệp vụ quản trị tài chính chuyên sâu

  Rèn luyện kỹ năng phục vụ cho công việc quản trị tài chính

  Hiểu biết thị trường tài chính và các giải pháp tài chính

  Chuyển đổi sang thế giới thực trơn tru

  Hiểu biết pháp luật và quy định tài chính trong hoạt động doanh nghiệp

  HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

  Học phí: 7.000.000 VND

  Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm

  • Số tài khoản: 02466622885  tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

  Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616   Zalo: 0977170616

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  Financial Specialist xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của Financial Specialist luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được tiếp nhận chính thức.

  OFFICE TOUR TẠI CÁC DOANH NGHIỆP/ TẬP ĐOÀN

  WORKSHOP KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ

  TRAINING ON JOB

  ACTION PLAN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

  VINH DANH HỌC VIÊN THÀNH CÔNG

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA