fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THI CÔNG CHỨC

  CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu công chức thuế. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm công chức thuế và đề thi viết công chứng thuế trên Elearning LMS.

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu công chức kho bạc. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi Công chức kho bạc trắc nghiệm và đề thi viết Công chức kho bạc trên Elearning LMS.

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu công chức Hải quan. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi Công chức Hải quan trắc nghiệm và đề thi viết Công chức Hải quan trên Elearning LMS.

  Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên ôn luyện các kiến thức nền tảng, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu công chức Ngân hàng Nhà nước. Học viên tích lũy kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng đề thi Công chức Ngân hàng Nhà nước trắc nghiệm và đề thi viết Công chức Ngân hàng Nhà nước trên Elearning LMS.

  Chương trình Mentor Officer – là chương trình đào tạo 1 – 1 được triển khai đáp ứng cho các nhu cầu đào tạo chuyên biệt của từng học viên. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ xây dựng lộ trình và kế hoạch đào tạo phù hợp cho học viên trên cơ sở đánh giá về nhu cầu và năng lực của học viên. Học viên được Mentor đồng hành và kèm cặp suốt quá trình học để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA